Відділ організаційної, інформаційної роботи та документообігу

Відділ організаційної, інформаційної роботи та документообігу виконавчого комітету Перегінської селищної ради є структурним підрозділом виконавчого комітету селищної ради. Відділ утворюється рішенням Перегінської селищної ради.
Відділ у своїй діяльності є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а також підпорядкованим селищному голові та виконавчому комітету селищної ради.
У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України та законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями Перегінської селищної ради, розпорядженнями селищного голови, рішеннями
виконавчого комітету селищної ради, цим Положенням та іншими нормативно-правовими
актами.

Основні завдання та функції Відділу:

 • забезпечення єдиного порядку документування і роботи з документами в селищній раді на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення їх кількості;
 • розроблення інструкції з діловодства для установи та підвідомчої мережі, номенклатури та описи справ установи і типові номенклатури для підвідомчої мережі;
 • організація друкарського виготовлення, копіювання і тиражування документів;
 • приймання, реєстрація, облік, зберігання, оперативний пошук, доставка документів, інформування за документами;
 • ведення діловодства в електронній формі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису, кваліфікованої електронної печатки та кваліфікованої електронної позначки часу (у разі е-документування);
 • надання методичної допомоги структурним підрозділам селищної ради в організації роботи з веденням діловодства;
 • інформування селищного голови про стан виконання документів структурними підрозділами селищної ради;
 • підготовка проектів розпоряджень і доручень голови, що належить до компетенції відділу;
 • організація в селищній раді доступу до публічної інформації;
 • забезпечення щорічної підготовки аналітичної доповіді про стан роботи відділу зі зверненнями громадян, стан діловодства та розміщення інформації на веб-сайті ради;
 • організація роботи з пропозиціями, заявами та скаргами громадян;
 • забезпечення своєчасного розгляду заяв, пропозицій і скарг громадян з особистих питань, що надійшли до селищної ради з метою оперативного вирішення порушених у них проблем;
 • забезпечення належної організації особистого прийому громадян, у тому числі виїзного, селищним головою, його заступниками та керуючим справами;
 • проведення аналізу письмових і усних звернень;
 • розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень, прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;
 • здійснення контролю за виконанням структурними підрозділами селищної ради актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень, доручень, протокольних доручень за підсумками засідання колегій обласної та районної державних адміністрацій та реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад (далі – документи), а також аналіз причин порушення строків виконання документів і внесення пропозицій щодо їх усунення;
 • участь в організації контролю за реалізацією рішень ради та її виконавчого комітету;
 • контроль за виконанням доручень селищного голови, заступників селищного голови, керуючого справами;
 • здійснення контролю за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг громадян, які надійшли до селищної ради;
 • організація проведення колегій, нарад за участю селищного голови та його заступників, їх документаційне та технічне забезпечення;
 • забезпечення функціонування та адміністрування веб-сайту селищної ради (громади);
 • забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» в межах компетенції відділу;
 • оприлюднення інформації про діяльність виконавчого комітету селищної ради відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу

Мар’яна Володимирівна РУСИН

Головний спеціаліст по документообігу

посада вакантна

Головний спеціаліст по контролю

Яна Романівна ГЛУШКО

Головний спеціаліст з інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю

Тетяна Василівна РОШКО

Діловод

Христина Романівна МАГУЛІЙ

КОНТАКТИ

77662, с-ще Перегінське,
вул.Сагайдачного, 26
кабінет №3
тел: (03474) 98163
e-mail: rada@perehinska-gromada.gov.ua
ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок 8:00 – 17:15
Вівторок 8:00 – 17:15
Середа 8:00 – 17:15
Четвер 8:00 – 17:15
П’ятниця 8:00 – 16:00
Субота, неділя Вихідний
Обідня перерва 12:00-13:00

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *