Відділ будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури

Відділ будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури (надалі – Відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Перегінської селищної ради, утворюється за рішенням Перегінської селищної ради за пропозицією селищного голови відповідно до статей 26. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відділ є підконтрольним і підзвітним селищній раді, а також підпорядкованим селищному голові та виконавчому комітету селищної ради.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, розпорядженнями голів обласної та районної держадміністрацій, наказами начальників управління містобудування та архітектури, управління житлово комунального господарства обласної держадміністрації, селищного голови, рішеннями селищної ради та її виконавчого комітету, Положенням.

Начальник Відділу:
– Здійснює керівництво діяльністю Відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Відділ завдань;
– Планує роботу Відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, спрямовує їх роботу, надає допомогу у виконанні завдань і доручень, аналізує результати роботи Відділу, вживає заходи щодо підвищення її дієвості;
– Забезпечує виконання поставлених перед Відділом завдань, планів роботи, доручень селищного голови;
– Забезпечує взаємодію Відділу з іншими органами селищної ради;
– Ініціює залучення спеціалістів інших виконавчих органів селищної ради, комунальних підприємств, установ та організацій, інших підприємств, установ та організацій, а також об’єднань громадян, представників інститутів громадянського суспільства (за відповідним погодженням) з питань, що пов’язані з виконанням Відділом
покладених на нього завдань та функцій;
– Бере участь Засіданнях сесій селищної ради та її виконавчого комітету, нарадах, комісіях, робочих групах з питань, віднесених до компетенції Відділу;
– Забезпечує дотримання спеціалістами Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;
– Затверджує функціональні обов’язки посадових осіб Відділу;
– Видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;
– При вирішені питань нормативно-правового характеру – готує проекти розпоряджень голови селищної ради;
– Здійснює інші повноваження, покладені на нього згідно з чинним законодавством України.

Відділ будівництва, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури являється уповноваженим органом містобудування та архітектури, який проводить свою діяльність у сфері містобудування, на територіях, підпорядкованих Перегінській селищній раді:

  • смт. Перегінське;
  • с. Небилів;
  • с. Сливки;
  • с. Ясень;
  • с. Гриньків;
  • с. Закерничне;
  • с. Красне;
  • с. Слобода-Небилівська.

Начальник відділу
Ольга Василівна ПЛІШ

Головний спеціаліст
Уляна Михайлівна ВОЛОШИН

Головний спеціаліст

посада вакантна

КОНТАКТИ

77662, с-ще Перегінське,
вул.Сагайдачного, 26
кабінет №14
e-mail: arch.bud.perehinsk@meta.ua
ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок 8:00 – 17:15
Вівторок 8:00 – 17:15
Середа 8:00 – 17:15
Четвер 8:00 – 17:15
П’ятниця 8:00 – 16:00
Субота, неділя Вихідний
Обідня перерва 12:00-13:00

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *