Вища та фахова передвища освіта на Прикарпатті

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує.

За наявними адміністративними даними  Єдиної державної електронної бази з питань освіти, на Прикарпатті зареєстровано та функціонує 10 самостійних закладів вищої та 12 – фахової передвищої освіти, в яких протягом 2023/24 навчального року навчається 54,4 тис. студентів. Загальна кількість студентів у порівнянні з попереднім навчальним роком збільшилась на 4,7 тис. осіб (або на 9,5%). Серед студентів закладів вищої освіти  переважає частка осіб жіночої статі (52,8%) та частка студентів у віці 17–24 роки (80,3%), а серед студентів фахової передвищої освіти – частка осіб чоловічої статі (56,4%) та частка студентів у віці 15–19 років (80,1%).

На контрактній основі навчається 31,3 тис. студентів або 57,5% загальної кількості студентів області, за рахунок бюджетних коштів – 23,1 тис. студентів або 42,5%. Денній формі навчання віддали перевагу 45,2 тис. студентів (83,1% їх загальної кількості), поєднують роботу із навчанням 9,2 тис. студентів (16,9%). На початок 2023/24 навчального року у закладах вищої та фахової передвищої освіти навчалось 0,9 тис. студентів-іноземців, що на 0,5 тис. осіб (або на 35,7 %) менше у порівнянні з 2022/23 навчальним роком.

У попередньому році на початковий цикл навчання до закладів вищої та фахової передвищої освіти зараховано 14,7 тис. осіб; випущено – 10,3 тис. фахівців, з яких 49,5% складали бакалаври, 21,4% – молодші спеціалісти, 18,8% – фахові молодші бакалаври та  10,3% – магістри.

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2024

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *