Товарна структура зовнішньої торгівлі Івано-Франківської області у 2023 році

Головне управління статистики в Івано-Франківській області інформує. Обсяги експорту товарів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності області у 2023р. становили 616,1 млн.дол. США, імпорту – 555,2 млн.дол. США. У порівнянні з 2022р. обсяги експорту зменшились на 10%, імпорту – на 7,1%. Сальдо зовнішньої торгівлі товарами в області залишилось позитивним і склало 60,9 млн.дол. США проти 86,5 млн.дол. у 2022 році. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,11.

Партнерами області у зовнішній торгівлі товарами були нерезиденти із 113 країн світу. Експортні поставки здійснювались до 93 країн, отримували імпортні надходження з 89 країн.  Як і в попередні роки, найбільші  товарні  потоки як експорту, так і імпорту припадали на країни  Європейського Союзу.

У товарній структурі експорту області провідні позиції утримують машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (27,6% експорту області), продукти рослинного походження (21%), деревина і вироби з деревини (16,5%) та мінеральні продукти (11,9%). У порівнянні з 2022 роком обсяги експорту продуктів рослинного походження збільшились на 28%, машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання – на 21,6%, мінеральних продуктів – на 11,9%, а експорт деревини і виробів з деревини зменшився  на 20,2%.  Водночас зменшились  обсяги експорту полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (на 94,7%), частка яких в загальних обсягах експорту зменшилась з 13,3% у 2022 році до 0,8% у 2023 році, а також продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (на 87,4%), зменшення частки – з 9,4% до 1,3%, відповідно.

Серед імпортних надходжень найбільшу питому вагу займали  машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (21,3% імпорту області), недорогоцінні метали та вироби з них (17,3%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (11,9%) та мінеральні продукти (11,5%). Серед товарів із значними обсягами імпорту у порівнянні з 2022 роком на 67,5% зменшились надходження  мінеральних продуктів. Водночас збільшились обсяги надходжень недорогоцінних металів та виробів з них (у 1,8 раза), машин, обладнання та механізмів, електротехнічного обладнання (у 1,3 раза), полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них (на 4,8%).

Питома вага області у загальних  обсягах  експорту  товарів  України  становила 1,7%, імпорту – 0,9% (у 2022р. – 1,6% та 1,1%, відповідно)  Серед  регіонів  держави  за  обсягом  експорту  область  посіла 19 місце, імпорту – 17. 

© Головне управління статистики в Івано-Франківській області, 2024

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *