Формування нового складу громадської ради

Формується новий склад громадської ради.

Ініціативна група з підготовки установчих зборів для утворення громадської ради при Калуській районній державній адміністрації – Калуській районній військовій адміністрації – повідомляє, що установчі збори щодо формування громадської ради відбудуться 31 серпня 2023 року о 14.00 год. в залі засідань Калуської районної державної адміністрації (м. Калуш, вул. Шевченка 6).

Відповідно до постанови КМУ України № 996 від 03.11.2010 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» розпорядженням Калуської районної державної адміністрації – Калуської районної військової адміністрації від 26.06.2023р. №58 затверджено склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для утворення громадської ради при Калуській районній державній адміністрації – Калуській районній військовій адміністрації.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок і їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Ініціативою групою з підготовки установчих зборів для утворення громадської ради визначено кількісний склад громадської ради – 25 осіб Строк повноважень складу громадської ради – два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява складена у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

– прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

– заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, підписана ним особисто;

– біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);

– відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;

– відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;

– мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

– фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються (подаються) в електронному вигляді.

Делегований представник інституту громадянського суспільства може подати до ініціативної групи копії документів, що підтверджують освітній та професійний рівень, досвід роботи (за наявності).

Приймання заяв для участі в установчих зборах завершується за 30 календарних днів до дати їх проведення.

Якщо останній день приймання заяв припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, останнім днем подання документів вважається перший за ним робочий день.

Відповідальність за достовірність поданих документів (відомостей) несуть інститут громадянського суспільства, який делегує свого представника для участі в установчих зборах, а також делегований представник інституту громадянського суспільства.

На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що повідомляє на офіційному веб-сайті Калуської РДА та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників буде обрано голову зборів, секретаря, лічильну комісію.

Відповідальні особи:

Матіїв Роман Іванович, начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Калуської районної державної адміністрації (тел..0976494694: , електронна адреса: info@kalushrda.gov.ua);

Фединяк Сергій Іванович, головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Калуської районної державної адміністрації (тел..0968858660: , електронна адреса: info@kalushrda.gov.ua).

Зі зразками документів, необхідних для участі в установчих зборах з обрання складу громадської ради при Калуській районній державній адміністрації – Калуській районній військовій адміністрації, можна ознайомитися на сайті РДА в розділі «Громадська рада» (http://kalushrda.gov.ua/).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *