Інформаційно-аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян, що безпосередньо надійшли до органів місцевого самоврядування за 2022 рік

Робота зі зверненнями громадян

Робота із зверненнями громадян в Перегінській селищній раді грунтується на підставі чинних нормативно-правових актів, зокрема Законів України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», а також Інструкції з діловодства за зверненнями громадян Перегінської селищної ради, затвердженої 14 квітня 2021 року та забезпечується відділом організаційної, інформаційної роботи та документообігу (далі – Відділ).

            Протягом звітного періоду до виконавчого комітету надійшло 1576  звернень, заяв та скарг від громадян, представників громадських організацій, депутатів різних рівнів, у тому числі 40 звернень надійшло від Державної  установи  «Урядовий контактний центр».

       Із загальної кількості отриманих звернень: 

  • за формою надходжень: 40 – електронною поштою, 1536 – на особистому прийомі.
  • за ознакою надходжень: первинно – 1566, повторно – 10;
  • за видами звернень: 1511 заяв; 65 скарг;
  • За суб’єктом: індивідуальних – 1553, колективних – 23, анонімних звернень не надходило;
  • За категоріями: від осіб з інвалідністю – 91, учасників війни, учасників бойових дій (в т.ч. учасників АТО) – 273, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 0.
  • За результатами розгляду: вирішено позитивно – 699, відмовлено у задоволенні – 7, дано роз’яснення – 3. На розгляді заяв – 867.

         У зверненнях порушувалися різного характеру питання. Так, порушувалися питання аграрної політики та земельних відносин – 812, соціального захисту – 309, охорони здоров’я – 57, з інших питань – 398.

          В тому числі у зверненнях 309 разів порушувалося питання надання матеріальної допомоги для лікування від громадян. За результатами розгляду позитивно вирішено – 302 заяв, на розгляді заяв немає, відмовлено – 7.

       Усний прийом громадян забезпечується та проводиться відповідно до графіків прийому громадян з особистих питань та виїзних прийомів громадян з особистих питань, затверджених рішенням виконавчого комітету від 08 лютого 2022 року №3.

Робота зі зверненнями громадян

щодо реєстрації/зняття з реєстрації місця

 проживання/перебування громадян та інших питань (видача довідок)

За звітний період уповноваженою особою – головним спеціалістом відділу проведено реєстрацію місця проживання/перебування 410-ти осіб. Знято з реєстрації 37 громадян.

Головним спеціалістом громади відділу забезпечується робота щодо звернень громадян на отримання адміністративної послуги, насамперед – отримання довідки для пред’явлення за місцем вимоги. Згідно журналу реєстрації виданих довідок головним спеціалістом відділу надано 2681 довідку. Крім того, за 2022 рік всього видано 225 посвідчень про статус жителя гірського населеного пункту та громадянина, який працює в населеному пункті, якому присвоєно статус гірського населеного пункту.

Перегінська громада входить в число 20-ти найчисельніших громад області. Як відомо, в громаді створено сім старостинських округів, в яких роботу зверненнями громадян виконують старости та діловоди. Так, старостами Слободо Небилівського та Закерничанського старостинських округів, а також діловодами інших 5-ти округів за звітний період було видано:

  • Довідок за місцем вимоги

Небилівський старостинський округ – 1042

Слободо Небилівський старостинський округ – 201

Красненський старостинський округ – 430

Сливківський старостинський округ – 508

Ясенський старостинський округ – 1602

Осмолодський старостинський округ – 206

Закерничанський старостинський округ – 274

  • Гірських посвідчень  

Небилівський старостинський округ – 63

Слободо Небилівський старостинський округ – 2

Красненський старостинський округ –  22

Сливківський старостинський округ –  26

Ясенський старостинський округ – 71

Осмолодський старостинський округ –  8

Закерничанський старостинський округ –  21

Усі звернення громадян були розглянуті чи перебувають на етапі розгляду відповідно до вимог чинного законодавства, звернення, заяви чи скарги не залишились поза увагою. Виконавчий комітет селищної ради і надалі буде забезпечувати неухильне виконання Закону України “Про звернення громадян” щодо об’єктивного, всебічного та своєчасного розгляду звернень громадян, конкретного їх вирішення, проводитиме постійну роботу з метою якнайбільшого задоволення потреб і запитів громадян.

Про роботу

із запитами на отримання публічної інформації

За 2021 рік надійшло всього 17 запитів на публічну інформацію. У встановлені законом терміни відповіді надані на всі запити.

Всього за 2022 рік електронною поштою надійшло 14 запитів на отримання публічної інформації, 3 – на особистому прийомі.

 Питання, що порушувалися в запитах на отримання публічної інформації, стосувалися аграрного сектору, земельних відносин – 2, фінансової політики, розпорядження бюджетними коштами – 1, соціального захисту – 1, освіти, наукової діяльності – 3, щодо надзвичайних ситуацій та загрози стихійного лиха – 1, діяльності органів місцевого самоврядування – 4, інших питань – 5. 

Всього задоволено 16 запитів на публічну інформацію, відмовлено у задоволенні у зв’язку запитуваної інформації, що не належить до компетенції селищної ради – 1

Інформаційна робота

Забезпечення роботи офіційного веб-сайту громади,

 оприлюднення інформації відповідно до закону України

«Про доступ до публічної інформації»

Перегінська селищна рада свою діяльність проводить відкрито і прозоро. Забезпечує її висвітлення відділ організаційної, інформаційної роботи та документообігу. Проте із неспровокованим вторгненням Російської Федерації, збройними ракетними, мінометними атаками як на фронті, так і в тилу, зокрема й кібератаками в інформаційному просторі України, зокрема на міністерства, відомства, які являються Держателями ряду реєстрів, атаками на сайти громад України, порядок оприлюднення інформації та зміст інформації, яка підлягає оприлюдненню, відповідно з умовами Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами)

Разом з тим протягом 2022-го року проводилося висвітлення як власної інформації так і  іншої інформації за поданням органів державної влади, комунальних установ та організацій громади на офіційному веб-сайті та на офіційній сторінці ради у мережі-Фейсбук.

Протягом року на офіційному сайті ради було розміщено 159 власних інформацій та інформацій за поданням державних органів, комунальних установ громади у рубриці «Новини», 7 оголошень.Розміщено 42 інформації для населення з питань цивільного захисту тощо.

За звітний період роботи сайту всього здійснено 5 838 відвідувань сайту.

Всього відвідувань сторінок сайту в розрізі країн було здійснено: Україна – 5500, Польща – 147, Чехія – 53, Німеччина – 18, Італія – 17, Росія- 12, Об’єднане Королівство – 10, Іспанія- 10, Сполучені штати – 8, Нідерланди – 6, Литва – 6, Канада – 5, Бельгія, Данія – по 4, Франція, Румунія, Ірландія, Естонія – по 3,  Швеція, Угорщина, Словаччина, Португалія, Австрія, Швейцарія, Фінляндія – по 2, Індія, В’єтнам, Латвія, Болгарія, Білорусь, Сербія, Джорджія, Словенія  –  по 1.

Всього переходів (відвідувань) сторінок сайту із пристроїв було здійснено з:

мобільного телефону – 3 756,

настільного комп’ютера – 2 045,

планшету – 37.

Сумісність та відтворення інформації сторінок веб-сайту із мобільними пристроями становить 100%.

Забезпечення роботи Facebook-сторінки громади

Facebook-сторінка була створена 6 травня 2021 року. Станом на 31.12.2022 року сторінка налічує 8 178 читачів. Для порівняння з минулим звітним періодом на кінець 2021 року число читачів сторінки налічувало всього 766.

Авдиторія читачів в гендерному співвідношенні становить 23,5% чоловіків, 76,5% жінок.

Авдиторія відвідувачів сторінки налічує читачів Перегінської громади, Рожнятівської, Дубівської, Брошнів Осадської, Калуської, Івано-Франківської громад, муніципалітетів зарубіжних країн таких як Польща, Чехія, Німеччина, Австрія, Англія, Канада, США тощо. Така статистика дає змогу говорити про те, що за новинами в громаді стежать наші громадяни, що на даний час перебувають поза межами нашої держави. 

Загалом за 2022 рік було зроблено 317 публікацій власної та інших інформацій за поданням інших органів влади району, комунальних установ громади.

Забезпечення роботи Viber-спільноти

Для оперативної інформованості жителів громади особливо в перші дні збройної російської агресії було створено Viber-спільноту під назвою «Перегінська спільнота», яка налічує зараз 7 515 учасників. Загалом активними користувачами спільноти на добу є в середньому 4,5 тис.

Найбільше число учасників становлять учасники України. Загалом найчисельніше зареєстровані особи віком від 25 до 34 років, це близько 24% читачів. Більше 15% становлять учасників 35-44 років, більше 13% – 18-24 роки, більше 10 % – 3-17 років, майже 10% – 45-54 роки, всього 1,42 % – 65 і далі років.

Спільнота має 11 активних адміністраторів, в тому числі суперадміністратора. Всього за 2022 рік з початку створення спільноти було розміщено більше 500-та повідомлень власної інформації, інформації, пов’язаної з діями населення у разі надзвичайної ситуації, у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України, інформації інших органів державної влади, служб, управлінь, організацій тощо.

Начальник відділу організаційної, інформаційної роботи та документообігу                                                                           Мар’яна РУСИН

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *