Увага! Громадське обговорення!

ПОВІДОМЛЕННЯ
 про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», 00135390,

структурний підрозділ нафтогазовидобувного управління «Надвірнанафтогаз», 00136515

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса:

пров. Несторівський, 3-5, Шевченківський р-н, м. Київ, 04053, Україна, тел. +38(044)5061044

Структурний підрозділ НГВУ «НАДВІРНАНАФТОГАЗ»,

юридична адреса: 78400, Івано-Франківська обл., м. Надвірна, вул. Грушевського, 13, конт. номер телефону (03475) 2-25-24.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Розширення меж спеціального дозволу Рудавецького родовища №2268 від 10.10.2000 року з метою подальшого видобування вуглеводнів. Поточний режим розробки родовища – розчиненого газу. В майбутньому за сприятливих економічних і технологічних умов можливе впровадження підтримки пластового тиску. Роботи на ділянці надр буде здійснювати структурний підрозділ – НГВУ «Надвірнанафтогаз» ПАТ «Укрнафта».

Технічні альтернативи не розглядаються (об’єкт існуючий, запаси корисних копалин по родовищу числяться на Державному балансі корисних копалин України; наявні документи дозвільного характеру).

Технічна альтернатива 1.

Продовження розробки родовища за базовим варіантом – наявним фондом свердловин в межах існуючої ліцензійної ділянки (0,62 км2).

Технічна альтернатива 2.

Припинення видобування корисних копалин (нульова альтернатива)

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Рудавецьке родовище розташоване на території Дзвиняцької територіальної громади Івано-Франківського району та Перегінської територіальної громади Калуського району Івано-Франківської області.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Розробка родовища в межах ліцензійної ділянки згідно спеціального дозволу на користування надрами № 2268 від 10.10 2000 року без розширення меж ліцензійної ділянки (0,62 км2).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Діяльність не здійснюється. Земельні ділянки не використовуються.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Видобування нафти і газу – джерело поповнення місцевого та державного бюджетів, зміцнення паливно-енергетичної бази України. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає у створенні робочих місць для населення, яке проживає в межах даних адміністративних районів, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів). Місцеве населення зацікавлене у розвитку нафтогазовидобувної галузі оскільки розподіл коштів між бюджетами різних рівнів передбачає направлення 5% рентної плати за користування надрами, які зараховуються: 2% до обласних бюджетів, 3% до бюджетів об’єднаних територіальних громад, а у випадку їх відсутності 2% до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) та 1% до бюджетів відповідних сільських рад.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Рудавецьке нафтове родовище відкрите в 1979 році свердловиною 3, з якої при випробуванні менілітових відкладів отримано промисловий приплив нафти. Дослідно-промислова розробка менілітового покладу розпочата у 1980 році. У промислову розробку введене у 1986 році.

У тектонічному відношенні родовище розташоване у центральній частині Бориславсько-Покутської зони і пов’язане з другим ярусом структур Внутрішньої зони Передкарпатського прогину. Родовище приурочене до крайньої південно-західної Богрівської складки другого ярусу структур. Скидо-зсувами складка поділена на Слобода-Небилівський, Північно-Майданський та Майданський блоки, які також ускладнені розривними порушеннями.

У 2015 році НДПІ ПАТ «Укрнафта» виконана “Геолого-економічна оцінка запасів Рудавецького нафтового родовища Івано-Франківської області”, затверджена протоколом ДКЗ України від 24.11.2015 №3461. Відповідно до протоколу, родовище визнане підготовленим до продовження промислової розробки на базі розвіданих балансових запасів вуглеводнів. Відповідно до п. 3 Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин, затвердженого постановою КМУ від 10.11.2000 №1689, колегія ДКЗ України рекомендувала Товариству, у зв’язку з тим, що поклади вуглеводнів знаходяться в межах двох користувачів нафтогазоносними надрами, їхню спільну розвідку і розробку проводити згідно ст.23 «Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі» закону України про нафту і газ. Проте, станом на 01.07.2020 року, спецдозвіл №4155 від 25.02.2012, який межує з Рудавецьким родовищем, анульований (Підстава – Постанова КМУ від 30-05-2011 № 615 та Кодексу України про надра, пункт 23).

Таким чином, для реалізації рекомендацій наданих в протоколі ДКЗ України №3461 від 24.11.2015, згідно з підпунктом 2 пункту 8 Постанови КМУ від 30.05.2011 №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 № 124) необхідно розширити межі спецдозволу і відповідно межі діяльності.

Розширення меж дасть змогу використати свердловини 1 та 6 для впровадження на покладі системи підтримання пластового тиску і, таким чином, підвищити ефективність і продовжити термін експлуатації родовища.

У 2017 році НДПІ ПАТ «Укрнафта» виконаний “Уточнений проект промислової розробки Рудавецького нафтового родовища”, затверджений протоколом ЦКР від 30.11.2017 №14.

Згідно з “Класифікацією запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр”, родовище за складністю геологічної будови, фазового стану вуглеводнів, умовами залягання і мінливістю властивостей продуктивних пластів віднесене до складних.

На родовищі виділено І експлуатаційний об’єкт: середньоменілітовий та нижньоменілітовий поклади Північно-Майданського блоку. Розробка родовища здійснюється на режимі розчиненого газу. Колекторами є пласти пісковиків та алевролітів. Середньоменілітовий поклад пластовий, склепінний, тектонічно екранований, нижньоменілітовий поклад масивний, склепінний, водоплаваючий, тектонічно екранований. Експлуатація покладів відбувається за допомогою чотирьох діючих свердловин (3, 8, 9, 10). Заплановано відновлення роботи двох ліквідованих свердловин № 1 та № 6 з подальшим їх використанням в системі підтримання пластового тиску. Будівництво водопроводу довжиною 5,8 км., діаметром 114×6 мм. від НВТ «Луква» Луквинського родовища до проектних нагнітальних свердловин №1 та №6 Рудавецького родовища.

Продукція свердловин 3, 8, 9, 10 збирається в резервуарі РГС-50. Розгазування нафти проходить безпосередньо в резервуарі. Далі продукція транспортується на ГУ «Луква», де відбувається подальша підготовка нафти.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планової діяльності встановлюються згідно законодавства України.

щодо планованої діяльності:

дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;

дотримання умов спеціального водокористування;

дотримання розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислових майданчиків;

дотримання обсягів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, забезпечення концентрацій забруднюючих речовин нижче ГДК на межі СЗЗ;

дотримання режиму зон санітарної охорони;

дотримання дозволених рівнів шуму;

забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населення;

здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок;

видобування корисних копалин в межах затверджених запасів.

щодо технічної альтернативи 1

дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;

дотримання розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислових майданчиків;

дотримання обсягів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, забезпечення концентрацій забруднюючих речовин нижче ГДК на межі СЗЗ;

дотримання режиму зон санітарної охорони;

дотримання дозволених рівнів шуму;

забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населення;

здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок;

видобування корисних копалин в межах затверджених запасів.

щодо технічної альтернативи 2

відсутні

щодо територіальної альтернативи 1

дотримання законодавства у сфері поводження з відходами;

дотримання розмірів санітарно-захисних зон (СЗЗ) промислових майданчиків;

дотримання обсягів дозволених викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, забезпечення концентрацій забруднюючих речовин нижче ГДК на межі СЗЗ;

дотримання режиму зон санітарної охорони;

дотримання дозволених рівнів шуму;

забезпечення допустимих рівнів соціального ризику та ризику впливу на здоров’я населення;

здійснення планованої діяльності в межах відведених земельних ділянок;

видобування корисних копалин в межах затверджених запасів.

щодо територіальної альтернативи 2

Відсутні

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо планованої діяльності

Підготовка території для будівництва системи підтримання пластового тиску. Крім того, інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Немає необхідності

щодо територіальної альтернативи 1

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо територіальної альтернативи 2

Немає необхідності

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо планованої діяльності:

Вплив на клімат та мікроклімат – незначні викиди парникових газів.

Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив.

Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій внаслідок поступлення вуглеводнів та пластових вод.

Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.

Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо технічної альтернативи 1

Вплив на клімат та мікроклімат – незначні викиди парникових газів.

Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив.

Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій внаслідок поступлення вуглеводнів та пластових вод.

Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.

Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо технічної альтернативи 2

Діяльність припиняється – вплив на довкілля відсутній.

щодо територіальної альтернативи 1

Вплив на клімат та мікроклімат – незначні викиди парникових газів.

Вплив на геологічне середовище – порушення рельєфу.

Вплив на атмосферне повітря – викиди забруднюючих речовин від стаціонарних і пересувних джерел викидів, шумовий вплив.

Вплив на підземні води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій внаслідок поступлення вуглеводнів та пластових вод.

Вплив на поверхневі води – можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на ґрунти – механічне порушення ґрунтового покриву, можливе забруднення в результаті виникнення аварійних ситуацій.

Вплив на рослинний світ – можливе порушення трав’яного покриву.

Вплив на фауну – опосередкований вплив: присутність людей та споруд, нафтогазового обладнання, шумовий вплив.

щодо територіальної альтернативи 2

Діяльність припиняється – вплив на довкілля відсутній.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до другої категорія видів планованої діяльності та об’єктів (ст. 3, ч. 3, п. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»): видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Згідно вимог статті 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Згідно чинного законодавства України рішенням про провадження даної планованої діяльності буде розширення меж існуючої ділянки надр спеціального дозволу №2268 від 10.10.2000 року на користування надрами, з метою провадження видобування вуглеводнів Рудавецького родовища, що видається Державною службою геології та надр України, відповідно до пп.2 п.8 Порядку на розширену відносно існуючої ділянки надр спеціального дозволу площу.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської облдержадміністрації

76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 A, main@eco.if.gov.ua 

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса,

_______________(0342) 52-61-50, Пліхтяк Андрій Дмитрович_________________

номер телефону та контактна особа)

Для ознайомлення за більш детальною інформацією просимо звертатися в приміщення адмінбудівлі по вул.Сагайдачного – 26 смт. Перегінське (Перегінська селищна рада)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.