АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту рішення селищної ради «Про визначення окремих положень оренди майна комунальної власності Перегінської територіальної громади»

І. Визначення проблеми

Частиною другої статті 5 Закону України від 03 жовтня 2019 року №157- ІХ «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон) передбачено, що особливості передачі в оренду комунального майна, передбачені Законом, додатково можуть визначатися рішенням представницьких органів місцевого самоврядування з урахуванням вимог і обмежень, передбачених Законом і Порядком передачі майна в оренду, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» № 483 від 3 червня 2020 р. (далі – Порядок).

Частиною другої статті 17 Закону визначено, що у разі передачі майна в оренду без проведення аукціону орендна плата визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати, яка затверджується представницькими органами місцевого самоврядування щодо комунального майна.

Перегінська територіальна громада є новоствореною. У зв’язку зі створенням громади, до переліку майна комунальної власності включено майно територіальних громад, які увійшли до складу Перегінської територіальної громади. Врегулювання орендних відносин здійснюється відповідно до Закону та Порядку та чинних договорів оренди майна (в тому числі договорів про зміну сторін), яке передане у власність територіальної громади. Відносини між орендарями і орендодавцями за чинними договорами, були регламентовані до введення в дію Закону та Порядку.

Таким чином, передача комунального майна в оренду ускладнюється у зв’язку з відсутністю необхідних підзаконних актів які б деталізували положення Закону. З огляду на зазначене, постала потреба в розробленні відповідного нормативного акта.

Відділом економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму селищної ради розроблено проєкт регуляторного акта – рішення селищної ради «Про визначення окремих положень оренди майна комунальної власності Перегінської територіальної громади» (далі – Проєкт акта), яким пропонується визначити окремі особливості передачі в оренду комунального майна Перегінської територіальної громади, зокрема в розподілі повноважень, а також затвердити, примірний договір оренди, умови розподілу орендної палати, умови надання майна в оренду та продовження договорів оренди, Методику розрахунку орендної плати за оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади якою в свою чергу визначатимуться:

 • формули розрахунку місячної орендної плати;
 • чітка методологія розрахунку погодинної/добової орендної плати;
 • форма розрахунку орендної плати;
 • орендні ставки для орендарів.

Основні групи (підгрупи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)Так Ні
Громадяни Так
Суб’єкти господарювання,Так 
у тому числі суб’єкти малого підприємництваТак 

ІІ. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є забезпечення виконання норм Закону, створення єдиних правил для учасників орендних відносин (орендаря та орендодавця) та чітких механізмів розрахунку орендної плати (річної, місячної, добової, погодинної), правове забезпечення процесу використання плати за використання майна, затвердження примірного договору оренди майна.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Альтернативи визначено з огляду на вимоги Закону та за результатами опрацювання проблемних питань виконкомом та депутатським корпусом селищної ради
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1 Не затверджувати регуляторний акт. Користуватися тільки нормами Закону і Порядку.Невідповідність вимогам Закону України «Про оренду державного і комунального майна». Відсутність чітких правил для надання в оренду майна. Альтернатива є недоцільною.
Альтернатива 2 Прийняття регуляторного акта.Враховує цілі та забезпечує   вирішення питань передачі в оренду комунального майна. Відповідає вимогам діючого законодавства України. Альтернатива є прийнятною
 • Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів громади

Вид альтернативи ВигодиВитрати
Альтернатива 1відсутніВідсутність окремих положень про оренду комунального майна Перегінської територіальної громади не відповідатиме положенням Закону України від 03 жовтня 2019 року № 157-ІХ «Про оренду державного і комунального майна», не дасть врегулювати орендні відносини орендарів та орендодавця
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 2Враховує цілі та забезпечує вирішення питань передачі в оренду комунального майна. Відповідає вимогам діючого законодавства Українивідсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Припустимо, що кількість суб’єктів господарювання (орендарі майна комунальної власності територіальної громади), що мають виконати вимоги регулювання становитиме 30*.

ПоказникВеликі СередніМалі МікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання62430
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків2080100

* На прикладі орендних відносин щодо майна комунальної власності територіальних громад сіл та селища, що увійшли до територіальної громади, за даними стосовно кількості укладених договорів оренди майна.

Вид альтернативи ВигодиВитрати
Альтернатива 1відсутніВідсутність можливості зацікавлених осіб на інформацію про потенційні об’єкти оренди та умови надання їх в оренду. Невизначеність та невідповідність законодавству.
Альтернатива 2Забезпечує прозорий доступ суб’єктів господарювання до інформації про комунальне майно та надасть можливість прозоро на електронних аукціонах отримувати майно в оренду. Забезпечує доступ до актуальних даних про вільні приміщення комунального майнавідсутні

Регуляторний акт захищає інтереси як селищної ради, так і громади, оскільки забезпечується ефективне використання майна комунальної власності Перегінської територіальної громади, прямим результатом чого є поповнення селищного бюджету.

ТЕСТ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (М-ТЕСТ)

1.           Консультації      з     представниками      малого     та середнього підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва не проводилися, оскільки процедури, пов’язані із реалізацією контрольних функцій, для всіх типів суб’єктів господарювання є однаковими.

2.    Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів підприємництва (великі, середні, малі та мікро):

Кількість суб’єктів підприємництва (на прикладі орендних відносин щодо комунального майна сіл і селищ, переданого у комунальну власність територіальної громади), на яких поширюється регулювання: всього 30

(одиниць), у тому числі: великого – 6(одиниць), середнього – 0(одиниць), малого

– 8 (одиниць); мікро – 16 (одиниць).

Питома вага всіх суб’єктів малого + мікропідприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 80 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання”).

3.    Розрахунок витрат суб’єктів малого та мікропідприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
Порядковий номерНайменування оцінкиУ перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)Періодичні (за наступний рік)Витрати за п’ять років
1Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Формула: кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці000
2Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Формула: прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва000
3Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) Формула: оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва000
4Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Формула: оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва 0 0 0
5*Інші процедури (уточнити):   
6Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)000
7Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання000
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання Формула: витрати часу на отримання інформації про регулювання (0,5 год.) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (61,3 грн./год.*) (*середня заробітна плата на території району за ІІІ квартал 2020р. – 10173грн(інформація із сайту http://www.ifstat.gov.ua/) поділити на середню тривалість робочого часу 166 годин/місяць)30,65_153,25
10Процедури організації виконання вимог регулювання Формула: Витрати часу на розроблення та організацію внутрішніх для суб’єкта господарювання процедур впровадження вимог регулювання (12 год.(орієнтовна кількість годин потрібна для здійснення розрахунків за оренду) х 61,3 грн.)736,6_3678
11Процедури офіційного звітування Формула: витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення000
 органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік     
12Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Формула: витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів (0 год.) вартість часу суб’єкта малого підприємництва (0 грн./год.)000
13Інші процедури (уточнити)___
14Разом, гривень Формула: (сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)767,253831,25
15Кількість суб’єктів малого та мікро- підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць2424
16Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик “разом” Х кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)1841491950,0

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)Планові витрати часу на про- цедуруВартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) грн./год.Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єктаОцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюванняВитрати на адміністр ування регулюва ння* (за рік), гривень
1.Облік суб’єкта1 год.75,001302250
господарювання, що перебуває у сфері регулювання (середня заробітна плата спеціаліста відповідної категорії)  (середня заробітна плата Х на кількість витрат часу на процедуру Х кількість суб’єктів господарюван ня, що підпадають під дію регулювання)
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: камеральні й виїзні перевірки_ __ _ _
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання_____
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання_____
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання_____
6. Підготовка звітності за результатами регулювання_____
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):00000
Разом за рікХХХХ2250
Сумарно за п’ять роківХХХХ11250

4.      Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядко вий номерПоказникПерший рік регулювання (стартовий)За п’ять років
1Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання00
2Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування1841491950
3Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання1841491950
4Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва225011250
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання(сума рядків 3 і 4)20664 103200
 • Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

При   впровадженні    цього   регуляторного                    акту                   пом’якшувальні заходи відсутні.

IV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 11Збереження поточного стану справ не дає змоги досягнути мети державного регулювання, визначеної у пункті 2.
Альтернатива 24Є прийнятним та ефективним способом, який дозволить досягти мети державного регулювання та встановить єдині методологічні підходи щодо врегулювання питань оренди майна комунальної власності Перегінської територіальної громади
 • Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання Визначеної проблеми
 • Механізм дії регуляторного акта.

Відповідно до Закону передача комунального майна в оренду відбувається на аукціоні. При цьому статтею 15 Закону передбачені виключення з цього загального принципу – певні категорії орендарів мають право на укладення договору оренди без аукціону. Як наслідок, розмір орендної плати формується не на основі ринкового попиту, а відповідно до Методики.

Проєктом рішення пропонується механізм розрахунку орендної плати на основі незалежної оцінки та розміру орендної ставки (в залежності від мети використання/орендаря). Таким орендарям як бюджетні установи, інші установи, які повністю фінансуються за рахунок державного чи місцевого бюджету, буде встановлено річну орендну плату 1 грн/рік.

У свою чергу іншим орендарям, які мають право оренди без аукціону і які не утримуються/фінансуються з державного або місцевого бюджету, будуть встановлені диференційовані орендні ставки.

Проєктом акта також передбачається затвердження примірного договору, що забезпечить єдиний підхід до оформлення договірних орендних відносин, визначеного вимогами Закону.

Крім того, Проєктом акта конкретизовно умови надання в оренду майна та умови розподілу орендної плати.

 • Організаційні заходи впровадження регуляторного акта вдію.

Для розв’язання проблем, визначених у розділі І, передбачається визначити чіткий механізм впорядкування процедури контролю.

Для впровадження вимог державного регулювання необхідно: 1)забезпечити інформування про вимоги регуляторного акта суб’єктів

господарювання – шляхом оприлюднення регуляторного акта на офіційному веб- сайті;

2)організувати виконання вимог регулювання.

Суб’єктам    господарювання    для    впровадження                               вимог                     регулювання необхідно:

1)ознайомитися з вимогами регулювання; 2)забезпечити виконання вимог регулювання.

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація регуляторного акта не передбачає нових витрат, пов’язаних із здійсненням органом місцевого самоврядування контрольних функцій (здійснюються спеціалістами у межах службових повноважень).

Прийняття та оприлюднення запропонованого акта в установленому порядку забезпечить доведення його до відома усіх учасників орендних відносин, які підпадають під дію акта.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів. Можлива шкода у разі очікуваних результатів дії акта не прогнозується.

Прийняття проекту рішення міської ради не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з місцевого бюджету.

Державний контроль за додержанням вимог цього регуляторного акта буде здійснюватися контролюючими органами відповідно до компетенції.

VII.                       Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований проєкт акта буде діяти до прийняття змін до нього, до прийняття змін до нормативно-правових актів, що мають вищу юридичну силу, які стосуються зазначеної сфери регулювання, або до моменту визнання його таким, що втратив чинність.

VIII.                 Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Обов’язковими   показниками                                       результативності            запропонованого акта є:

 • розмір надходжень до бюджету;
  • кількість   суб’єктів   господарювання   та/або              фізичних осіб,         на                           яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів, що витрачаються   суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • час, що витрачається     суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта.

Додатковими показниками результативності акта є:

 • кількість нових договорів оренди, які укладаються за новим регуляторним актом;
  • кількість договорів оренди, які укладені до введення в дію регуляторного

акта.

Зміни, що пропонуються, поширюватимуться на орендарів та орендодавців

майна комунальної власності      територіальної     громади всіх організаційно- правових форм.

Проєкт рішення було оприлюднено з метою обговорення та отримання від суб’єктів господарювання зауважень та пропозицій.

IX.   Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності в строки, установлені статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено шляхом моніторингу кількості нових договорів оренди та договорів, укладених органами місцевого самоврядування до утворення Перегінської територіальної громади про оренду майна, яке передано у комунальну власність.

Базове відстеження результативності акта буде здійснено після набрання чинності цим актом шляхом оброблення результатів, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років після набрання ним чинності. За результатами даного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності на підставі даних щодо укладення договорів оренди без проведення аукціону.

Начальник відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму селищної ради                                      Василь ЛЕВИЦЬКИЙ

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.