АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Перегінської селищної ради “Про затвердження тарифу на 1 м.куб. збирання та вивезення твердих побутових відходів”

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення  Перегінської селищної ради

 «Про затвердження тарифу на 1 м3 збирання та вивезення твердих побутових відходів  »

Назва регуляторного акта: проєкт рішення  Перегінської селищної ради

«Про затвердження тарифу на 1 м3 збирання та вивезенняпобутових відходів»

Регуляторний орган: Перегінська селищна рада

Розробник документа: головний спеціаліст- юрист  Перегінської селищної ради

Вiдповiдальна особа: головний спеціаліст- юрист  Перегінської селищної ради

  1. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом даного регуляторного акту:

Комунальне підприємство надає комунальні та транспортні послуги для жителів населених пунктів об’єднаної територіальної громади Перегінської ради.

Регуляторний акт приймається у зв’язку із необхідністю регулювання відносин, що виникають між надавачем послуг та споживачами.

У зв’язку з переходом ЖКП до категорії платників ПДВ виникла потреба в проведенні калькуляції вартості збирання та вивезення 1 м3 твердих побутових відходів з врахуванням 20% ПДВ, що в грошовому еквіваленті становить – 90 грн. за 1 м3, разом збирання, вивезення та захоронення 1 м3 – 170 грн., для населення – 14 грн. з 1 мешканця будинку.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)ТакНі
Громадяни+ 
Органи місцевого самоврядування+ 
Суб’єкти господарювання, в т.ч. суб’єкти малого підприємництва+ 
  1.  Цілі  регулювання:

Ціллю прийняття рішення є доведення тарифів до рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво та надання послуг, беззбиткова діяльність комунального підприємства та розширення видів послуг.

  1. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

         1. Відмова від впровадження запропонованого регулювання.

Дана альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що відсутність регулювання даної ситуації залишить рівень тарифів на значно нижчому рівні, ніж економічно обґрунтовані, призведе до збиткової роботи підприємства та в неповній мірі задовольнятиме потреби у наданні послуг.

         2. Регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні.

Вирішення проблеми неможливе, оскільки у відповідності до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010, підвищення тарифів на послуги зумовлено рядом факторів. З врахуванням місцевих особливостей надання вищевказаних послуг та єдиним законним вирішенням проблеми, зазначеної у р.І цього Аналізу, є прийняття відповідного рішення сесією Перегінської селищної ради.

         3. Прийняття сесією селищної ради нормативно-правового акта – рішення «Про затвердження тарифу на 1 машино/годину роботи екскаватора».

Обраний спосіб надасть змогу беззбитково здійснювати свою діяльність комунальному підприємству та:

     -забезпечить реалізацію принципів державної регуляторної політики;

     -забезпечить своєчасне та стале надання споживачам послуг;

     -сприятиме задоволенню інтересів як споживачів, суб’єктів господарчої діяльності, так і виробничого управління комунального господарства для покращення наданню послуг у цілому.

Оцінка впливу на сферу інтересів селищної ради

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1дотації з місцевого бюджету на відшкодування різниці встановлених тарифів та фактичної собівартості з урахуванням рівня рентабельності
Альтернатива 2
Альтернатива 3досягнення цілей, передбачених р. II цього аналізу. Задоволення інтересів як споживачів, суб’єктів господарчої діяльності, так і комунального підприємства.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання, у тому числі, суб’єкти малого підприємництва

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1несвоєчасне надання послуг та надання послуг не в повному обсязі
Альтернатива 2
Альтернатива 3задоволення інтересів та вчасно отримані комунальні та транспортні послугинезначне підвищення тарифів

Оцінка впливу на сферу інтересів територіальної громади (громадяни)

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1несвоєчасне надання послуг та надання послуг не в повному обсязі
Альтернатива 2
Альтернатива 3розширення кола послуг, задоволення інтересів та вчасно отримані комунальні та транспортні послугинезначне підвищення тарифів
  1. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 11цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 21цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 34цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)
  • Механізм і заходи для розв’язання проблеми:

Для досягнення поставлених цілей та з врахуванням об’єктивних причин, обумовлених необхідністю приведення величини тарифів на послуги у відповідність до економічно обґрунтованих витрат підприємства, розширення кола послуг – пропонується винести на розгляд чергового засідання сесії  вказаний проект рішення.

Рішення набуває чинності з дати прийняття рішення сесії.

Запропонований спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми і грунтується на загальнообов’язковості виконання норм зазначеного рішення всіма учасниками правовідносин у сфері надання послуг.

  • Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Державне регулювання рішення не передбачає утворення нового структурного підрозділу. Орган, який несе витрати, пов’язані з розробкою регуляторного акта, контролем за його виконанням, проведенням аналізу та заходів по відстеженню результативності регуляторного акта – відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму селищної ради.

Витрати для суб’єктів господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати, що несе комунальне підприємство при затвердженні даного рішення, відсутні (зміна розміру тарифів на виконання робіт/послуг публікується на дошці оголошень комунального господарства у вигляді повідомлення та на офіційному веб-сайті).

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. Прийняття нового регуляторного акта відбуватиметься у разі збільшення або зменшення собівартості послуг.

За підсумками аналізу відстеження результативності дії регуляторного акта, а також у разі потреби та з урахуванням відповідних нормативних актів, до нього будуть вноситися необхідні відповідні коригування та доповнення.

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

з/пПоказники результативності
Кількісні
1Звернення громадян з питання вартості послуг (кількість звернень)
2Звернення комунального підприємства, на яке поширюється дія акта з питань коригування тарифів на послуги (кількість звернень)
3Кількість наданих послуг
4Показники якості надання послуг (згідно з опитуваннями, консультаціями з громадськістю тощо)
* Оцінка здійснюватиметься за 6-бальною системою, за якою: 6 балів – досягнуто у високій мірі результат якісного показника, 5 балів – досягнуто на 100% якісного показника, 4 бали – досягнуто на 75% результату якісного показника, 3 бали – досягнуто на 50% результату якісного показника, 2 бали – досягнуто на 25% результату якісного показника, 1 бал – показника практично не досягнуто

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в засобах масової інформації.

Таким чином, рівень поінформованості виконавця послуг – комунального підприємства та громадян з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.

Даний регуляторний акт буде розміщено на офіційному веб-сайті Перегінської селищної ради

Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено до дати набрання чинності даного регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься через рік з дати набирання ним чинності, але не пізніше двох років.

Періодичні відстеження проводитимуться один раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.

Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку шляхом аналізу статистичних даних та збору якісних показників.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.

головний спеціаліст- юрист 

Перегінської селищної ради                                                                       А.Пайш

Залишити відповідь