АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Перегінської селищної ради “Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні ділянки комунальної власності Перегінської селищної ради”

Аналіз регуляторного впливу
до проекту рішення Перегінської селищної ради
«Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні
ділянки комунальної власності Перегінської селищної ради»

І. Визначення проблеми
Оскільки плата за землю є важливою умовою підприємницької діяльності, від досконалості земельних відносин, зокрема рівня орендної плати, залежить зацікавленість суб’єктів у розвитку підприємницької діяльності. З іншого боку існує зацікавленість місцевих органів самоврядування в поповненні бюджетів. Тому важливим є поєднання інтересів суб’єктів господарювання та місцевого самоврядування. Орендарями земельних ділянок є юридичні або фізичні особи, яким на підставі договору належить право користування земельною ділянкою.
У відповідності до вимог Податкового кодексу України річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може бути меншою трикратного розміру земельного податку та перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки.
На сьогодні одним з актуальних питань, що стосуються укладання договорів оренди земельних ділянок, є питання встановлення розмірів ставок орендної плати за земельні ділянки для встановлення розмірів орендної плати за земельні ділянки.
З метою впровадження на практиці економічних методів регулювання земельних відносин, створення умов для ефективного використання земель на договірній основі, а також з метою вдосконалення відносин між міською радою та суб’єктами господарювання, пов’язаних з використанням землі, виникла потреба у встановленні розмірів ставок орендної плати за земельні ділянки.
Метою цього регулювання є вдосконалення земельних відносин у сфері оренди землі на основі встановлення економічно обґрунтованих, справедливих, єдиних ставок орендної плати, диференціації ставок в залежності від цільового використання земельних ділянок, приведення діючих договорів оренди землі у відповідність до вимог чинного законодавства.
ІІ. Цілі державного регулювання

Основними цілями прийняття проекту регуляторного акта є:

  • впровадження на практиці економічних методів регулювання земельних відносин;
  • створення умов для ефективного використання земель на договірній основі;
  • доповнення та диференціація раніше затверджених підвищуючих коефіцієнтів для визначення розмірів орендної плати за землю відповідно до Закону України «Про оренду землі», Податкового кодексу України;
  • вдосконалення відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання у тому числі суб’єктами малого підприємництва, громадянами, пов’язаних з використанням землі.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1Розробка проекту нормативно-правового акта щодо: затвердження ставок орендної плати за земельні ділянки на території  Перегінської  селищної ради, що забезпечить досягнення  поставлених  цілей. Цей спосіб досягнення цілей є найбільш оптимальним та доцільним, оскільки чинним законодавством визначено, що саме органи місцевого самоврядування встановлюють розмір орендної плати за земельні ділянки не менше 3% та не більше 12% від нормативної грошової оцінки відповідно до вимог статті 288 Податкового кодексу України; приведення договірних відносин в сфері земельних відносин та створення для суб’єктів господарювання привабливих умов у спосіб щодо встановлення диференційних ставок орендної плати за земельні ділянки та приведення договорів оренди землі до вимог чинного законодавства України; удосконалення економічних методів регулювання земельних відносин; привабливість умов використання земель на договірній основі; сприяння до вдосконалення відносин між органами місцевого самоврядування  та суб’єктами господарювання, у тому числі суб’єктами малого підприємництва та громадянами, пов’язаних з використанням земельних ділянок
Альтернатива 2 Відсутність регулювання Відмова від затвердження ставок орендної плати за землю на території  Перегінської селищної  ради та залишення цієї ситуації без змін призведе до: втрат   селищного бюджету;створення умов до неефективного використання земельних ділянок;не буде сприяти розвитку відносин органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання, у тому числі суб’єктами малого підприємництва та громадянами, пов’язаних договірними відносинами з земельних питань.
  1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
    Оцінка впливу на сферу інтересів місцевого самоврядування
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1 1. Приведення договірних відносин в сфері земельних відносин та створення для суб’єктів господарювання привабливих умов у приведенні договорів оренди землі до вимог чинного законодавства України 2. Збільшення дохідної частини до селищного бюджету від сплати за оренду землі, за рахунок залучення більшої кількості орендарів Витрата часу на підготовку додаткових угод до договорів оренди землі
Альтернатива 2 Відсутня необхідність врегулювання земельних відносин Недоотримання   селищним бюджетом коштів від сплати орендної плати за землю

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян, суб’єктів господарювання (орендарів-фізичні особи)

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1 Зменшення орендної плати за землю, оскільки ставки орендної плати за землю зменшені Витрата часу на замовлення витягу з нормативно грошової оцінки земель та на підготовку відділом земельних відносин нової додаткової угоди до договору оренди землі. Витрата коштів на здіснення державної реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі
Альтернатива 2 Відсутність витратВідсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання (орендарів – юридичні особи та підприємці)

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1 Зменшення орендної плати за землю, оскільки ставки орендної плати за землю зменшені Витрата часу на замовлення витягу з нормативно грошової оцінки земель та на підготовку відділом земельних ресурсів та екології нової додаткової угоди до договору оренди землі. Витрата коштів на здіснення державної реєстрації додаткової угоди до договору оренди землі
Альтернатива 2 Відсутність будь-яких  витрат на внесення змін до договору оренди землі, в частині «Плата за землю»Відсутні

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 13Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягненні майже повністю, в процесі укладання нових додаткових угод до договорів оренди землі з новими ставками орендної плати за землю, майже всі орендарі звернуться до Чаплинської сільської  ради з бажанням знизити орендну плату за землю
Альтернатива 21Проблема продовжує існувати. Відсутня впевненість щодо вирішення проблем в майбутньому
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Розробка проекту нормативно-правового акта Для місцевого самоврядування – результативність, ефективність, політична та адміністративна здійсненність. Для громадян та суб’єктів господарювання – нагода збільшити виробничу сферу своєї діяльності, подолання фінансової та економічної кризи з перспективою на більш стабільне майбутнє. Витрати часу на обробку заяв/клопотань від орендарів про внесення змін до діючих договорів оренди землі, підготовки розрахунку орендної плати за землю, надання відповідних консультацій з цього питання, здійснення контролю над кількістю орендарів, які внесли відповідні зміни до договорів оренди землі, та орендарі, які ще не звернулись за відповідними змінами.   Стимулювання розвитку земельних відносин через прийняття відповідних рішень вбачається найбільш ефективним та результативним, оскільки сприятиме системному вирішенню існуючих проблем функціонування земельних відносин. Запровадження даної альтернативи надасть органам місцевого самоврядування можливість здійснювати більш ефективний контроль за виконанням орендарів своїх обов’язків, викладених в діючих договорах оренди землі. Підвищення довіри суб’єктів господарювання до органів місцевого самоврядування.
Відсутність регулювання Для місцевого самоврядування  уповільнений розвиток земельних відносин. Для громадян та суб’єктів господарювання відсутня необхідність витрати часу на внесення змін до договорів оренди землі    Х Альтернатива має низьку ефективність. Цілі прийняття  регуляторного акта не можуть бути досягнути в найближчий час, тобто проблема продовжить існувати
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Розробка проекту нормативно-правового актуПеревага обраної альтернативи забезпечить досягнення передбачених цілей На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни у діючому законодавстві України. 
Відсутність регулювання Причина відмови від зазначеної альтернативи полягає у тому, що при відсутності державного регулювання земельні відносини приречені на тривалий еволюційний процес розвитку.  Х

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проект регуляторного акта «Про встановлення розміру ставок орендної плати за земельні

ділянки комунальної власності Перегінської селищної ради» забезпечить виконання наступних заходів:

– регулювання відповідно до принципів регуляторної політики;

– розрахунок орендної плати за процентними ставками від грошової оцінки земельних ділянок у відповідності до вимог статті 288  Податкового кодексу України;

– запровадження диференційних орендних ставок за цільовим та функціональним використанням земельних ділянок;

– внесення змін до діючих договорів оренди землі, шляхом укладання додаткових угод до них;

– здійснення суб’єктами господарювання та громадянами державної реєстрації додаткових угод до договорів оренди землі;

– надання звітності до Державної податкової інспекції про внесення сторонами відповідних змін.

Прийняття даного проекту регуляторного акта забезпечить:

– збільшення з боку органів місцевого самоврядування контролю над процедурою законності укладання додаткових угод до договорів оренди землі;

– врегулювання земельних відносин шляхом приведення договірних відносин до вимог чинного законодавства;

– збільшення контролю з боку Державної податкової інспекції  над правильністю нарахування орендної плати за землю.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості шляхом оприлюднення  у мережі Інтернет – на офіційному сайті Перегінської селищної  ради.

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта не обмежений. У разі зміни законодавства існує можливість його відміни.

  • Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу регуляторного акта, для відстеження результативності обрано такі показники:

1) Розмір надходжень до сільського  бюджету, пов’язаних з дією акта – визначатиметься загальною сумою, яка надійшла  від сплати орендної плати за землю за рік.

2) Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється дія акта – дія акта поширюється на всіх орендарів земельних ділянок на території Перегінської селищної ради та визначатиметься кількістю договорів оренди земельних ділянок, укладених з  сільською  радою;

3) Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта – середній. Даний проект регуляторного акта, з метою громадського обговорення, оприлюднено  на офіційному сайті Перегінської селищної ради.

  • Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Строки відстеження результативності регуляторного акта:

– строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше одного року з дня набрання чинності цим актом;

– строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта – не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Вид даних при відстеженні результативності регуляторного акта:

– для визначення значень показників результативності та відстеження ефективності дії регуляторного акта будуть використовуватися виключно статистичні дані.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу  надходження коштів до селищного бюджету.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Секретар ради                                                                                              О. В. Красілич

Залишити відповідь