Про оголошення конкурсу на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади.

З метою збереження історичної та культурної спадщини Перегінської територіальної громади, утвердження звичаїв і традицій народу, сприяння розвитку туризму, керуючись статтею 22, пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням дев’ятої сесії Перегінської селищної ради від 14.06.2021 року оголошено конкурс на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади з 14 червня 2021 року по 16 липня 2021 року.

Положення про проведення конкурсу

на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади.

І. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок, терміни та умови проведення конкурсу на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, тощо.

1.2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Перегінської селищної ради Калуського району Івано-Франківської області.

1.3. Конкурс проводиться в наступні етапи та терміни:

1 етап – подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт – з 14.06.2021 р. по 07.07.2021р;

2 етап – перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам та обрання із них кращих – з 07.07.2021 по 09.07.2021;

3 етап – громадське обговорення конкурсних робіт та голосування – з 12.07.2021 р.

4 етап – підбиття підсумків громадського голосування – 16.07.2021 р.;

5 етап – затвердження  Перегінською  селищною радою офіційної символіки Перегінської територіальної громади.

1.4. Проекти зображень (макетів) герба та прапора Перегінської територіальної громади надаються за адресою: смт.Перегінське, вул. Сагайдачного, 26, відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму Перегінської селищної ради.

Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаютьcя на електронну пошту Перегінської селищної ради з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Перегінської територіальної громади» – perehinsksr@ukr.net.

1.5. Кінцевий термін подання проектів зображень (макетів) герба та прапора – 07 липня 2021 року.

1.6. Конкурсні роботи, подані після закінчення терміну, зазначеного у пункті 1.5. цього Положення, а також ті, які не відповідають вимогам розділу 3 та 4 цього Рішення, до участі у конкурсі не допускаються.

1.7. Проєкти зображень (макетів) герба та прапора, подані на Конкурс, не повертаються та не рецензуються.

1.8. Виконавчий комітет Перегінської селищної ради залишає за собою право змінити терміни проведення конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт, що відповідають вимогам розділу 3 та 4 цього Положення.

ІІ. Мета і завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних робіт із створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади, а саме:

– створення ескізу герба та прапора територіальної громади; 

2.2. Завданнями конкурсу є:

– залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної символіки Перегінської територіальної громади;

– пробудження у мешканців територіальної громади почуття патріотизму, поваги та любові до отчого краю, національної самосвідомості;

– розроблення та створення офіційної символіки територіальної громади  (герба, прапора).

ІІІ. Порядок участі у конкурсі

3.1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.

3.2. Участь у конкурсі безкоштовна.

3.3. Для участі у конкурсі особа подає заявку, зразок якої додається, та документи визначені розділом 5 цього Положення.

3.4. Учасники можуть подати як одну, так і декілька конкурсних робіт у різних номінаціях.

3.5. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її наступне радагування та використання з метою проведення конкурсу.

3.6. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу 5 цього Положення.

3.7.До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація про автора (авторів):

– Прізвище, ім’я, по-батькові;

– Адреса;

– Контактні телефони;

– Інші відомості (вік, освіта, місце роботи, та ін.).

ІV. Вимоги до конкурсних робіт

4.1. Вимоги до ескізу герба та прапора територіальної громади

Герб територіальної громади

4.1.1. Ескіз герба Перегінської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.2. Ескіз герба повинен відображати характерні особливості населених пунктів територіальної громади вцілому, містити малюнки, або знаки, що здатні передати унікальність та ідентифікувати територію Перегінської територіальної громади серед інших громад.

Прапор територіальної громади

4.1.3. Ескіз прапора Перегінської територіальної громади повинен бути виконаний на аркуші паперу формату А-4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.

4.1.4. На ескізі прапора має бути розміщений герб або його елементи, інші символи. Співвідношення сторін прапора має становити 2:3.

V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

5.1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора територіальної громади учасник подає (надсилає) наступні документи:

– заявку на участь у конкурсі (зразок додається);

– кольорове зображення герба територіальної громади (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у формат іjpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

– короткий опис герба із зазначенням значення зображених елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному вигляді у форматіdoc, docx);

– кольорове зображення прапора територіальної громади (на аркуші паперу формату А4або в електронному вигляді у формат іjpg, png, gif з розширенням не менше 600 dpi);

– короткий опис прапора із зазначенням значення його кольорової гамми та зображених на ньому елементів і символів (на аркуші паперу формату А4або в електронному вигляді у форматі doc, docx).

5.2. З метою виготовлення ескізного проекту герба і прапора Учасник конкурсу повинен:

1) виявити, вивчити і встановити зміст і причини виникнення всіх давніх знаків, які використовувалися територіальною громадою села, міста, району чи області;

2) у випадку використання у давньому гербі символів, поширених в інших знаках, ввести додаткові геральдичні фігури, які вказували би на приналежність нового герба конкретній території чи територіальній громаді;

3) у разі вживання у давньому гербі елементів, не придатних для використання у сучасних умовах, та у разі відсутності будь-яких даних про давні герби розробляються нові знаки.

Для досягнення юридичної та геральдичної грамотності при створенні знаків велике значення має використання сюжетів легенд, пов’язаних із виникненням та розвитком села, району чи області, розкриття змісту назви поселення, відображення якихось специфічних місцевих особливостей.

VI. Порядок подачі конкурсних робіт

6.1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до відділу економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства та туризму комітету Перегінської селищної ради на адресу:77662, Івано-Франківська область, смт. Перегінське, вул. Сагайдачного – 26, тел. (03474) 98-163.

6.2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на електронну скриньку perehinsksr@ukr.net з поміткою у назві теми листа «Герб та прапор Перегінської територіальної громади».

VIІ. Нагородження переможців конкурсу

7.1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи набрали найбільшу кількість голосів за підсумками громадського голосування та були затверджені Перегінською селищною радою як офіційна символіка територіальної громади.

7.2. Переможець у конкурсі на кращий ескіз герба і прапора територіальної громади одержує грошову винагороду в сумі 3 000 гривень. У разі, якщо переможцями на кращий ескіз герба і прапора є різні особи, сума винагороди ділиться навпіл.

 7.3. Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору конкурсу – Виконавчому комітету Перегінської селищної ради.

Секретар селищної ради                                                                      Ольга Красілич

                                                         Виконавчому комітету

                                                                            Перегінської селищної ради

                                                                            ПІП______________________

                                                                            Адреса____________________

                                                                            __________________________

                                                                            тел._______________________

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади

            Прошу мені дозволити взяти участь у конкурсі зі створення ескізу герба та прапора Перегінської територіальної громади. З умовами проведення конкурсу на створення офіційної символіки Перегінської територіальної громади ознайомлений(на) та погоджуюсь.

Дата                                                                                                    Підпис

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *