АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Перегінської селищної ради “Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території Перегінської селищної ради”

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Перегінської селищної ради

Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території  на Перегінської селищної ради

Аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 №1160-IV відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 із змінами внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 28.11.2012 №1107 та від 16.12.2015  №1151.

І.Визначення проблеми

Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території  на Перегінської селищної ради планується запровадити механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд з використанням окремих елементів благоустрою комунальної власності, який надасть можливість ефективніше управляти майном територіальної громади комунальної власності.

Основною метою запропонованого проекту є затвердження Положення, яке сприятиме вирішенню  наступних питань:

– сприяння розвитку підприємницької діяльності територіальної громади та інфраструктури;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна територіальної громади;

– поповнення бюджету селищної ради;

– здійснення відповідно до законодавства контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення Перегінської територіальної громади.

На даний час ці питання регулюються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Порядком розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року № 244. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня  2003 р.  № 2067. Типові правила розміщення зовнішньої реклами. Діючими нормативними актами визначено механізм розміщення та функціонування тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльсності, але не врегульовано порядок використання елементів благоустрою комунальної власності. Вказана проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» встановлення правил з питань благоустрою території населеного пункту, належить до виключної компетенції селищної ради.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

    
Групи (підгрупи) Так Ні 
Громадяни Так   
Органи місцевого  самоврядування Так  
  
Суб’єкти господарювання Так   
 у т.ч. суб’єкти малого підприємництва Так  
  

Очікуваними вигодами внаслідок прийняття зазначеного рішення є:

– для населення територіальної громади: отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг, забезпечення порядку;

– для фізичних та юридичних осіб підприємців: стабільна робота, можливість подальшого розвитку підприємницької діяльності за рахунок надходжень від реалізації товарів і послуг;

– для органів місцевого самоврядування: забезпечення життєдіяльності населення, стабільні надходження до бюджету селищної ради, гарантія покращення благоустрою територіальної громади.

ІІ  Цілі державного регулювання

 Цілями прийняття даного регуляторного акта є: 

– організація порядку тимчасового користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, з метою отримання додаткових надходжень до бюджету селищної ради;

– сприяння розвитку підприємницької діяльності на всій території громади та інфраструктури;

– створення нових робочих місць;

– належна організація благоустрою;

– утримання та ремонт комунального майна територіальної громади; ефективне використання комунального майна;

– поповнення бюджету селищної ради.

Дане положення врегулює відносини між селищною радою та підприємцями у сфері надання населенню громади торговельних, побутових та інших послуг.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змінПерший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми-чекати прийняття рішення на центральному рівні. Перший альтернативний спосіб досягнути цілі і вирішення проблеми не дозволяє вирішити питання ефективного використання окремих елементів благоустрою міської комунальної власності та збільшити надходження до бюджету селищної ради.  
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органуНе є можливим. Дана проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, тому що тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна селищної комунальної власності, а саме елементів благоустрою. Інших регуляторних актів у Перегінськів селищній раді  по цьому питанню не приймалось.  
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного актуРішення селищної ради відповідає чинному законодавству України та створює сприятливі умови для життєдіяльності  громадян  і суб’єктів господарювання, сприятиме покращенню санітарного стану та мікроклімату території громади. Даний альтернативний спосіб є більш прийнятним, оскільки надасть можливість ефективно управляти майном міської комунальної власності.
Альтернатива 4. Заборона користування елементами благоустрою при розміщенні тимчасових спорудТакож не може вважатися прийнятною альтернативою через те, що за рахунок нових тимчасових споруд для підприємницької діяльності будуть створені нові робочі місця. Це дасть додатковий дохід до бюджету селищної ради на соціальні програми та допоможе знизити рівень безробіття.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативиВигоди Витрати 
  
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змінВідсутні Наразі суб’єкти господарювання  тимчасово користуються елементами благоустрою при розміщенні тимчасових споруд, а утримання /ремонт  елементів благоустрою відбувається за рахунок бюджету селищної ради. Така альтернатива  не забезпечує відповідальне ставлення суб’єктів господарювання до елементів комунального майна Перегінської селищної ради. Кошти на ремонт елементів благоустрою  продовжуватимуться витрачатися з бюджету селищної ради. 
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органуВідсутні Бюджет селищної ради не може в повному обсязі забезпечити постійне утримання та періодичне відновлення елементів  благоустрою. Регуляторний акт має місцевий характер, тільки органи місцевого самоврядування мають повноваження щодо визначення порядку використання майна селищної комунальної власності, а саме елементів благоустрою 
  
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного актуЗбільшення  надходжень до бюджету селищної ради (при укладанні договорів  з всіма суб’єктами, що підпадають під дію акта).Додаткові надходження направлятимуться на   відновлення /ремонт елементів благоустрою, що забезпечить належну організацію благоустрою територіальної громади,сприятиме інвестиційній привабливості території громади. Витрати  по контролю за сплатою платежів за тимчасове користування елементами благоустрою 
Альтернатива 4. Заборона користування елементами благоустрою при розміщенні тимчасових спорудВідсутні Не будуть створені нові робочі місця (як результат не буде додаткових надходжень з  оплати податків з заробітної плати). Бюджет селищної ради продовжить нести витрати на утримання/ремонт елементів благоустрою.   
  

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін       Відсутні Бюджетні кошти, що направляються на ремонт, відновлення елементів благоустрою могли б направитись на  розвиток соціальної сфери територіальної громади.
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу       Відсутні Відсутні
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного акту     1. Належна організація благоустрою 2. Створення нових робочих місць. 3. Поповнення бюджету на виконання соціальних програм. 4. Отримання повноцінних якісних та своєчасних послуг. Відсутні  
Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС           Відсутні Відсутні
             

 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін     Підприємці не несуть витрат, хоча користуються елементами благоустрою, розмістивши на них  ТС       Відсутні витрати для суб’єктів господарювання. Всі витрати на ремонт/ поновлення елементів благоустрою продовжуватимуться за рахунок бюджету селищної ради.
  
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу         Не передбачаються Не передбачаються
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного акту 1.Буде забезпечена прозора та відкрита процедура сплати за тимчасове користування елементами  благоустрою території  при   розміщенні тимчасових споруд, що сприятиме розвитку підприємництва 2.Збільшення  надходжень до бюджету селищної ради (при укладанні договорів  з усіма суб’єктами, що підпадають під дію акта.) 3.Належна організація благоустрою сприятиме інвестиційній привабливості території громади. 4.Створення нових робочих місць. 5.Додаткові надходження до бюджету будуть направлені  на виконання соціальних програм.       Додаткові витрати згідно договору про тимчасове користування елементами благоустрою при розміщення ТС.  
Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС Відсутні Втрати від неможливості розвитку та розширення підприємницької діяльності

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання великого підприємництва

(даний проект не впливає на цей сегмент бізнесу).

Сумарні витрати за альтернативамиСума витрат, гривень
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін  0,00
Альтернатива 2. Досягнення визначених цілей за допомогою ринкових механізмів або нормативним актом іншого органу0,00
Альтернатива 3.  Прийняти запропонований проект регуляторного акту0,00
Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС0,00

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)     Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)         Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін       1 Проблема продовжує існувати
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу       1 Альтернатива є не прийнятною, оскільки питання регулювання тимчасового користування елементами благоустрою комунального майна є прерогативою органу місцевого самоврядування
  
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного акту     4 Цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті повною мірою
Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС     1 Не сприяє розвитку бізнес-середовища, ризик існування соціальної напруги
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)   Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 3. Прийняти запропонований проект регуляторного акту – сприяння розвитку підприємництва у територіальної громади та інфраструктури; – створення нових робочих місць; – належна організація благоустрою; – щорічне поповнення  бюджетуСума витрат залежить від кількості укладених договорів.         Цей альтернативний спосіб є більш придатним для вирішення проблеми, тому що   при його прийняті  буде вирішено питання ефективного використання комунального майна (окремих елементів благоустрою) та додаткового наповнення бюджету селищної ради, а також  встановлена чітка і прозора процедура визначення оплати за тимчасове користування ТС, що розташовані на елементах об’єктів благоустрою територіальної громади.
Альтернатива 1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін Вигоди для підприємців, бо  залишається можливість уникнути  від сплати за тимчасове користування елементами в благоустроюВитрати бюджету   Цілі прийняття регуляторного акту не будуть досягнуті
Альтернатива 4. Заборона тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС         ВідсутніВтрати бізнесу від неможливості розвитку та розширення підприємницької діяльності Обмежує розвиток підприємництва, не сприяє створенню нових робочих місць, не наповнюється бюджет територіальної громади.
Альтернатива 2. Використання ринкових механізмів або нормативних актів іншого органу             ВідсутніВідсутні Не відповідає нормам діючого законодавства.

Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана альтернативі 3.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення передбачених цілей є високим, оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури тимчасового користування елементами благоустрою при розміщенні ТС при провадженні своєї діяльності. Цей регуляторний акт мотивує юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців надавати якісні своєчасні послуги мешканцям міста, тим самим конкурувати між собою та розширювати свій бізнес, створюючи нові робочі міста. Бюджет міста, отримуючи плату за тимчасове користування елементами благоустрою, зможе направляти вивільнені кошти на розвиток соціальних програм.

Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

ІV Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для розв’язання визначеної проблеми  пропонується:

– чіткий порядок та умови  надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території Перегінської селищної ради суб’єктам підприємницької діяльності.

Для провадження цього регуляторного акту необхідно здійснити такі організаційні заходи:

– забезпечити інформування громадськості про рішення Перегінської селищної ради «Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності для розміщення малих архітектурних форм, зовнішньої реклами та тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного та іншого призначення на території  на Перегінської селищної ради» шляхом оприлюднення його на офіційному веб-сайті Перегінської селищної ради;

– відділ будівництва, житлово- комунального господарства, містобудування та архітектури на офіційному сайті селищної ради висвітлить роз’яснювальний матеріал для підприємців-власників тимчасових споруд;

– на підставі рішення виконавчого комітету відділ земельних ресурсів та екології буде готувати договори та контролювати своєчасне внесення оплати за тимчасове користування елементами благоустрою;

Даним регуляторним актом врегульовано порядок та умови надання в тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території Перегінської територіальної громади суб’єктам підприємницької діяльності. Забезпечується ефективне використання майна комунальної власності, що дає можливість збільшити надходження до бюджету селищної ради.

Заходи, які необхідно здійснити суб’єктам господарювання:

– провести навчання відповідального персоналу щодо виконання вимог регулювання (підготовка, надання пакету документів, своєчасна оплата по договору);

– передбачити в планах необхідні матеріальні та фінансові ресурси, в залежності від потреб суб’єкта господарювання на виконання вимог регулювання.

V Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Прийняття цього регуляторного акта забезпечить достатні умови для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері  благоустрою територіальної громади. На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни вимог чинного законодавства у сфері благоустрою, містобудівної діяльності, землекористування.

Можливість досягнення визначених цілей регуляторного акта забезпечується у разі виконання суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування та місцевих дозвільних органів вимог Положень запропонованого проекту регуляторного акта.

У разі затвердження цього Положення для суб’єктів господарювання буде визначена процедура оплати за тимчасове користування елементами благоустрою для розміщення ТС та функціонування таких тимчасових об’єктів.

Оцінка вигод та витрат здійснена в рамках Розділу III (Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей).

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує створення нового структурного підрозділу виконавчого комітету. Облік договорів, сплата за ними покладається на відділ земельних ресурсів та екології.

Територіальна громада селища отримає додаткові нові робочі міста, покращення екологічного стану, розміщення тимчасових об’єктів у зручних для використання місцях, покращення соціального забезпечення населення.

VІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

Регуляторний акт набере чинності з моменту прийняття рішення виконкомом Перегінської селищної  ради. Запропонований проєкт регуляторного акта запроваджується на довгостроковий термін дії або до прийняття нових нормативних актів. У разі потреби, регуляторний акт може бути переглянутий за ініціативою регуляторного органу, який прийняв відповідний регуляторний акт, або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акта, а також внаслідок змін у чинному законодавстві.

VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта 

 Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься

 відстеження результативності дії регуляторного акту

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснено протягом шести місяців після набрання чинності регуляторного акта.

Повторне відстеження буде через рік після набрання чинності регуляторного акту.

Періодичне відстеження  здійснюватиметься раз на три роки після завершення заходів із повторного відстеження.

Результативність даного регуляторного акту буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю за своєчасним надходженням коштів до бюджету селищної ради.

Для відстеження результативності будуть використовуватись аналітичні дані, отриманні від відділу економічного розвитку, інвестицій торгівлі, сільського господарства та туризму. Використовуватимуться також дані опитування суб’єктів господарювання, які уклали договори на тимчасове користування окремих елементів благоустрою комунальної власності на території Перегінської територіальної громади.

Запропонований регуляторний акт запроваджується до прийняття нових нормативних актів, що регламентують розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницької діяльності. У разі потреби вноситимуться зміни до них, у т.ч. за підсумками аналізу відстеження його результативності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.