АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Перегінської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік»

Розроблений відповідно до Податкового кодексу України, статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, проекту рішення Перегінської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік».
Регуляторний орган: Перегінська селищна рада.
Розробник: відділ економічного розвитку, інвестицій, торгівлі, сільського господарства і туризму.

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.
Відповідно до статті 12 Податкового кодексу України селищні ради своїм рішенням встановлюють ставки місцевих податків і зборів та офіційно оприлюднюють прийняте рішення згідно вимог чинного законодавства.
У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених статтею 10 Податкового Кодексу України, рішенням селищної ради, такі податки і збори сплачуються платниками на території селищної ради (населених пунктів Перегінської ТГ) у порядку, встановленому Податковим Кодексом України за ставками, визначеними вищезазначеним Кодексом.
Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом, тому селищною радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів», який офіційно оприлюднюється для отримання пропозицій та зауважень.
Селищні ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів, та про внесення змін до таких рішень.
Селищні ради надсилають у десятиденний строк з дня прийняття рішень, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлених місцевих податків та/або зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів, до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та/або зборів, в електронному вигляді інформацію щодо ставок та податкових пільг зі сплати місцевих податків та/або зборів у порядку та за формою, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та копії прийнятих рішень про встановлення місцевих податків та/або зборів та про внесення змін до таких рішень.
Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та/або зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків та/або зборів, селищна рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків та/або зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм Податкового кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.
Таким чином, проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів та ринкових механізмів.
Визначені місцеві податки і збори, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду селищного бюджету і кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності та функціонування бюджетних установ та благоустрій територій громади.
Прийняття рішення з даного питання є особливо важливим для прозорого та ефективного встановлення місцевих податків, зарахування надходжень до селищного бюджету, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, впорядкування деяких питань ведення бізнесу, зменшення витрат часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищення інвестиційної привабливості громади.

Групи (підгрупи)ТакНі
ГромадяниТак
ДержаваТак
Суб’єкти господарювання,Так
у тому числі суб’єкти малого підприємництваТак

ІІ. Цілі державного регулювання
Основною метою розробки проекту є забезпечення практичної реалізації статей 10, 265, 266, 267, 268, 2681, 269 Податкового Кодексу України шляхом встановлення місцевих податків і зборів на території Перегінської селищної територіальної громади.
Проектом рішення передбачається затвердити такі місцеві податки і збори:
1) Транспортний податок;
2) Єдиний податок;
3) Збір за місця для паркування транспортних засобів;
4) Туристичний збір.
Проект регуляторного акту спрямований на:
1) врегулювання місцевих податків і зборів на території Перегінської селищної ради відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Податкового кодексу України;
2) встановлення доцільних та обґрунтованих розмірів ставок місцевих податків і зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України, які б враховували особливості території, інтереси громадян і суб’єктів господарювання та дозволили б збільшити надходження до місцевого бюджету;
3) забезпечення відповідних надходжень до бюджету Перегінської селищної територіальної громади від сплати місцевих податків;
4) забезпечення максимальної прозорості та відкритості органів місцевого самоврядування;
5) вдосконалення відносин між селищною радою та суб’єктами господарювання, пов’язаними з оподаткуванням місцевими податками.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативиОпис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття регуляторного актаЗабезпечує досягнення цілей державного регулювання. Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету, створенню фінансової основи самодостатності Перегінської селищної територіальної громади
Альтернатива 2 Не прийняття регуляторного актаТака альтернатива є неприйнятною у зв’язку з тим, що в даному випадку відповідно до пункту 5 розділу ХV «Перехідні положення» Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом і за  ставками, встановленими Кодексом, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.  

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Опис вигод та витрат за кожною альтернативою для сфер інтересів держави, громадян та суб’єктів господарювання.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Забезпечення відповідних надходжень до селищного бюджету від сплати місцевих податків і зборів. Збільшення фінансових можливостей  селищної ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення
Альтернатива 2 ВідсутніВідсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Отримання можливості для підвищення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканцяНаселення буде платити податки за ставками згідно рішення Перегінської селищної ради
Альтернатива 2Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом УкраїниВідсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

ПоказникВеликіСередніМаліМікроРазом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць           
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків0 %0%0 %0 %100,0
Вид альтернативиВигодиВитрати
Альтернатива 1Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків та надання пільгСуб’єкти господарювання будуть платити податки за ставками згідно рішення Перегінської селищної ради
Альтернатива 2Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом УкраїниВідсутні

Розрахунок сумарних витрат за альтернативами, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта, суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не розраховується у зв’язку з відсутністю даних суб’єктів господарювання.

Сумарні витрати за альтернативамиСума витрат, гривень
Альтернатива 1Відсутні
Альтернатива 2У зв’язку з неприйняттям цього рішення податки будуть сплачуватись виходячи з попередньо прийнятого рішення

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 14Встановлення виважених і обговорених  з громадою ставок податків і зборів
Альтернатива 21Встановлення ставок за мінімальним розміром
Рейтинг результативностіВигоди (підсумок)Витрати (підсумок)Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1Можливість сплачувати місцеві податки і збори за обґрунтованими ставками. Вирішення частини соціальних проблем громади за рахунок збільшення надходжень до місцевого бюджету.Податкове навантаження на суб’єктів господарювання, що підлягають оподаткуваннюЦей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.
Альтернатива 2ВідсутніПодатки справлятимуться виходячи  з норм Податкового Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставокУ разі не прийняття регуляторного акту будуть застосовуватись мінімальні ставки, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.
РейтингАргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативиОцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1Дана альтернатива надасть можливості: – підтримати окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати податків і зборів; – отримати додаткові надходження до місцевого бюджету; – збільшити обсяги видатків для забезпечення фінансування повноважень органів місцевого самоврядування; – здійснити планування та прогнозування надходжень місцевих податків і зборів, при формуванні бюджету;Зміни у Податковому кодексі України, зниження платоспроможності платників податків, зменшення кількості суб’єктів господарювання.
Альтернатива 2У разі не прийняття регуляторного акта будуть застосовуватись мінімальні ставки, що призведе до зменшення  надходження до місцевого бюджету.Зміни до чинного законодавства

V. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми
Зазначену проблему планується розв’язати шляхом:
– розробки проекту рішення Перегінської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік» та аналіз регуляторного впливу (далі – АРВ) до нього;
– оприлюднення проекту рішення з АРВ для отримання пропозицій та зауважень;
– узгодження Державною регуляторною службою України проекту рішення, щодо відповідності вимогам ст. 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
– прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2022 рік»;
– оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;
– проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.
Встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2022 рік є основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.
Додаткові витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та суб’єктів підприємництва відсутні.
Адміністрування даного регуляторного акта встановлено нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення сплати та інші адміністративні процедури.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Термін дії запропонованого регуляторного акта – 1 рік на 2022 рік. Цей термін достатній для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. В разі необхідності можуть бути внесені зміни.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Основними показниками результативності акта є:
1) забезпечення відповідних надходжень до бюджету Перегінської селищної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів;

Надходження до бюджету від сплати місцевих податків і зборів2020 рік (факт), тис.грн.2021 рік (очікувані), тис.грн.2022 рік (очікувані у зв’язку з прийняттям рішення)
Місцеві податки і збори, всього:5644919410800
земельний податок100626483100
податок на нерухоме майно2868921044
єдиний податок432656546656
транспортний податок26
збір за місця для паркування транспортних засобів000
туристичний збір

2) кількість суб’єктів господарської діяльності, на яких поширюється дія регуляторного акта;
3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання – платників місцевих податків і зборів (оприлюднення рішення про встановлення місцевих податків і зборів на офіційному веб-сайті селищної ради).

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта
Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись після набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету Перегінської селищної територіальної громади.
Повторне відстеження буде здійснюватись через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.
Буде використано статистичний метод проведення відстеження результативності. Перегляд даного рішення може бути здійснений у випадку виникнення відповідної необхідності, змін у чинному законодавстві або на підставі аналізу звіту про відстеження регуляторного акта.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.