Відділ освіти, молоді та спорту

Відділ освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради є виконавчим органом Перегінської селищної ради, що утворюється селищною радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Відділ освіти, молоді та спорту є підзвітним, підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

Відділ освіти, молоді та спорту селищної ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими Законами
України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міносвіти, актами відповідних органів місцевого самоврядування, розпорядженнями селищного голови, а також даним Положенням. У межах своїх повноважень Відділ організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

Начальник Відділу:
– здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці;
– подає на затвердження голові селищної ради положення про структурний підрозділ, його структуру, затверджує положення про його структурні одиниці;
– затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки між ними;
– планує роботу відділу , вносить пропозиції щодо формування планів роботи селищної ради;
– вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу;
– звітує перед головою селищної ради про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; відповідає за виконання покладених завдань з реалізації державної політики у сфері освіти;
– може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
– представляє інтереси відділу освіти, молоді та спорту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами селищної ради;
– видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; подає накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер на державну реєстрацію в територіальний орган Мін’юсту;
– подає на затвердження голови селищної ради проекти кошторису та штатного розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
– розпоряджається коштами у межах затвердженого головою селищної ради кошторису відділу освіти;
– здійснює добір кадрів;
– організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту;
– проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень;
– забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх повноважень збереження інформації з обмеженим доступом; здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Начальник відділу

Василь Васильович МОТРУК

Головний спеціаліст –

Надія Дмитрівна МЕЛЬНИК

Головний спеціаліст –

Мар`яна Тарасівна ШИЙКА

Фахівець з публічних закупівель –

Юлія Михайлівна ПИЛИПІВ

КОНТАКТИ

77662, с-ще Перегінське,
вул.Сагайдачного, 26
кабінет №15
e-mail: perehinsk.osvita@gmail.com
ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок 8:00 – 17:15
Вівторок 8:00 – 17:15
Середа 8:00 – 17:15
Четвер 8:00 – 17:15
П’ятниця 8:00 – 16:00
Субота, неділя Вихідний
Обідня перерва 12:00-13:00

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *