Архівний підрозділ

Архів діє при виконавчому комітеті Перегінської селищної ради. Відповідальною особою за роботу архіву є фахівець з архівної справи.

У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями селищного голови та цим Положенням, яке розроблено на підставі Типового положення.
Положення про архівний підрозділ (архів) селищної ради, що є джерелом формування Національного архівного фонду, схвалюється експертною комісією селищної ради, погоджується з архівним відділом районної державної адміністрації, після чого затверджується розпорядженням селищного голови.

Архів працює відповідно до річного плану, який затверджує керуючий справами виконавчого комітету, і звітує перед ним про проведену роботу.

Коло службових обов’язків фахівця з архівної справи визначається посадовими інструкціями, які затверджує селищний голова

Основними завданнями архіву є:

 • приймання від відділів селищної ради та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації;
 • контроль разом з відділом організаційної, інформаційної роботи та документообігу за станом зберігання та правильністю оформлення документів у відділах;
 • участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ селищної ради, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою;
 • ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у
  державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року № 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 року за № 736/27181 (далі – Правила), відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради;
 • проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії міської ради проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого
  (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, акти про невиправні пошкодження
  документів НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу);
 • створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів;
 • організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил;
 • підготовка, передавання та транспортування документів Національного архівного фонду до районного архівного відділу;
 • участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників селищної ради, які відповідають за роботу з документами.

Фахівець з архівної справи

посада вакантна

КОНТАКТИ

77662, с-ще Перегінське,
вул.Сагайдачного, 26
кабінет №13
ГРАФІК РОБОТИ

Понеділок 8:00 – 17:15
Вівторок 8:00 – 17:15
Середа 8:00 – 17:15
Четвер 8:00 – 17:15
П’ятниця 8:00 – 16:00
Субота, неділя Вихідний
Обідня перерва 12:00-13:00

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *