Законодавча база організації діловодства за зверненнями

ЗАКОН УКРАЇНИ Про звернення громадян https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 07 ЛЮТОГО 2008 РОКУ №109 Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/109/2008#Text

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 14 КВІТНЯ 1997 РОКУ №348 Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-97-%D0%BF#Text